Hållbarhet i Skandinaviska textilier

Sustainability in Scandinavian Textiles

Skandinavisk design är nära kopplat till hållbarhet. Många skandinaviska
textilvarumärken fokuserar på miljövänliga metoder, med hjälp av ekologiska material och
hållbara produktionsmetoder. När du väljer textilier, leta efter certifieringar
som OEKO-TEX, som säkerställer att produkterna är fria från skadliga kemikalier
och produceras på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.